CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI FUNICO

Posts Tagged ‘while in the Calais location. Seagulls glide previously mentioned scores of brightly painted boats docking to unload the catch with the day generally sole but also cod’

VĂN PHÒNG KINH DOANH

 • Demo

  Funico,.JSC Factory

  Khu 15,Hà Thạch,Thị xã Phú Thọ,tỉnh Phú Thọ,Việt Nam
  Tel : 02103.865.706
  Fax : 0.2103.760.480
  Email : Funico2009@yahoo.com

CHI NHÁNH FUNICO

 • Huyện Bình Xuyên : Cổng B chợ Hương Canh TT Hương Canh,Vĩnh Phúc
 • Thị xã Phúc Yên : Số 6 Hùng Vương 6 Thị xã Phúc Yên-Vĩnh Phúc
 • Hà Nội : 173 Xuân Thủy cầu giấy Hà Nội
 • Thái Bình : Cổng A chợ Bo Thành Phố Thái Bình
 • Cộng hòa liên Bang Đức : Victor-Gollancz -str -10 Karlsruhe 76137 - Germany

BẢN ĐỒ FUNICO