CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI FUNICO

Posts Tagged ‘slowing the change to employee value sharing and instead providing video clip or telephone links to medical practitioners’

VĂN PHÒNG KINH DOANH

 • Demo

  Funico,.JSC Factory

  Khu 15,Hà Thạch,Thị xã Phú Thọ,tỉnh Phú Thọ,Việt Nam
  Tel : 02103.865.706
  Fax : 0.2103.760.480
  Email : Funico2009@yahoo.com

CHI NHÁNH FUNICO

 • Huyện Bình Xuyên : Cổng B chợ Hương Canh TT Hương Canh,Vĩnh Phúc
 • Thị xã Phúc Yên : Số 6 Hùng Vương 6 Thị xã Phúc Yên-Vĩnh Phúc
 • Hà Nội : 173 Xuân Thủy cầu giấy Hà Nội
 • Thái Bình : Cổng A chợ Bo Thành Phố Thái Bình
 • Cộng hòa liên Bang Đức : Victor-Gollancz -str -10 Karlsruhe 76137 - Germany

BẢN ĐỒ FUNICO