CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI FUNICO

VĂN PHÒNG KINH DOANH

 • Demo

  Funico,.JSC Factory

  Khu 15,Hà Thạch,Thị xã Phú Thọ,tỉnh Phú Thọ,Việt Nam
  Tel : 02103.865.706
  Fax : 0.2103.760.480
  Email : Funico2009@yahoo.com

CHI NHÁNH FUNICO

 • Huyện Bình Xuyên : Cổng B chợ Hương Canh TT Hương Canh,Vĩnh Phúc
 • Thị xã Phúc Yên : Số 6 Hùng Vương 6 Thị xã Phúc Yên-Vĩnh Phúc
 • Hà Nội : 173 Xuân Thủy cầu giấy Hà Nội
 • Thái Bình : Cổng A chợ Bo Thành Phố Thái Bình
 • Cộng hòa liên Bang Đức : Victor-Gollancz -str -10 Karlsruhe 76137 - Germany

BẢN ĐỒ FUNICO